Kalendáře online - plánovací kalendář, státní svátky, věčný kalendář, daňový kalendář, jmeniny, prázdniny, roční období, Vánoce, Velikonoce, Silvestr, změna času, kulturní i sportovní akce, výstavy, znamení zvěrokruhu...

Kalendář Online - www.kalendar365.cz

Kdy má svátek Prokop?

Prokop má v České republice jmeniny 4. července. Původ slova je v řečtině a existují celkem dvě možné varianty vzniku tohoto zajímavého jména. První možnost vychází ze slova prokópos (= v překladu připravený k boji nebo také pohotový). Druhá varianta je od slova prokoptó (= v překladu průkopník nebo také razící si cestu). Existuje i ženský protějšek, který se dnes už příliš nevyskytuje a sice jméno Prokopa.

Domácí osloveni pro Prokopa je Prokopek, Prokůpek, Prokeš nebo taky Proky.


4
Prokop

Nejčastější podoby jména Prokop ve světě:

kromě známého tvaru Prokop se ve světě můžeme setkat i s těmito podobami:

  • slovensky, polsky, maďarsky: Prokop
  • rusky: Prokopij
  • italsky, španělsky: Procopio
  • francouzsky: Procope
  • řecky: Prokopios
  • holandsky: Procopius
  • bulharsky: Прокоп nebo Прокопий

Známí nositelé tohoto jména:

Svatý Prokop (970–1053) – původně světský kněz a později poustevník, zakladatel Sázavského kláštera
Prokop Holý zvaný též Prokop Veliký (cca 1380–1434) – husitský radikální kněz, politik a vojevůdce
Prokop Malý zvaný Prokůpek († 1434) – husitský kněz
Prokop Lupáč z Hlaváčova (cca 1530–1587) – český básník, humanista a historik
Prokop Dvořecký z Olbramovic († 1621) – český rytíř
Prokop Diviš (1698–1765) – český přírodovědec a konstruktér bleskosvodu
Prokop František Šedivý (1764–cca 1810) – český dramatik, buditel a herec
Prokop Chocholoušek (1819–1864) – český novinář a spisovatel, autor romantické historické prózy z českých a jihoslovanských dějin, známý i jako satirik
Prokop Drtina (1900–1980) – český právník a politik

Zvířecí kalendář

Psí kalendář 4. července zdobí jméno Romi a v kočičím kalendáři se dozvíte, že svátek slaví Rita.