Kalendáře online - plánovací kalendář, státní svátky, věčný kalendář, daňový kalendář, jmeniny, prázdniny, roční období, Vánoce, Velikonoce, Silvestr, změna času, kulturní i sportovní akce, výstavy, znamení zvěrokruhu...

Kalendář Online - www.kalendar365.cz

Německo - přehled státních svátků a dnů pracovního klidu v Německu v roce 2016

Některé státní svátky v Německu jsou celostátní, ale některé jsou naopak pouze pro jednotlivé spolkové země. Níže naleznete seznam všech Německých státních svátků, přičemž svátky označené hvězdičkou (*) jsou pouze pro danou spolkovou zemi (vysvětleno v legendě pod tabulkou).

Datum Státní svátek
1.1. Nový rok /Neujahr/
6.1. * Tři králové /Heilige Drei Könige/ 
25.3. Velký pátek /Karfreitag/
28.3.  Velikonoční pondělí /Ostermontag/
1.5. První máj, svátek práce /Maifeiertag, Erster Mai, Tag der Arbeit/
5.5. Nanebevstoupení Páně /Christi Himmelfahrt/
16.5. Svatodušní pondělí /Pfingstmontag/
26.5. ** Boží tělo /Fronleichnam/
15.8. *** Nanebevzetí Panny Marie /Mariä Himmelfahrt/
3.10.  Den sjednocení Německa /Tag der deutschen Einheit/
31.10. **** Den reformace /Reformationsfest/
1.11. ***** Svátek Všech svatých /Allerheiligen/
16.11. ****** Den pokání a modliteb /Buß- und Bettag/
25.12.  1. svátek vánoční /Erster Weihnachtsfeiertag/
26.12.  2. svátek vánoční /Zweiter Weihnachtsfeiertag/*
pouze v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Sasku-Anhaltsku
** pouze v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Hesensku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci, Sársku, části Saska a Durynska
*** pouze v Bavorsku v obcích s převážně katolickým obyvatelstvem, v Sársku
**** pouze v Braniborsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku, Sasku, Sasku-Anhaltsku, Durynsku
***** pouze v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci, Sársku
****** pouze v Sasku

Přehled státních svátků v dalších letech